Algemene Voorwaarden B2B via: https://smartassdiapers.be/b2b/

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Wie zijn wij?

Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door:

SmartlySolved op naam van Nele Van Eesbeek

Lijsterlaan 3

3010 Kessel-Lo

en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0755.913.971.

Zo kan je ons bereiken:

via ons contactformulier dit komt dan rechstreeks als mailtje in onze inbox terecht

Vriend worden : www.facebook.com/smartassdiapers of https://www.instagram.com/smartassdiapers.be/

Hoe kan je betalen?

Betalen via de webshop kan eenvoudig met Bancontact, iDeal of Paypal.
CASH enkel op afspraak: Idien je je bestelling graag ter plaatse @Leuven komt, af halen, dan kan je ook gepast cash betalen, maar enkel op afspraak.

Je kan er ook voor kiezen te betalen via overschrijving. Als je vanuit het buitenland betaalt, heb je ook ons BIC-nummer nodig: KREDBEBB.

Betaal je ook verzendkosten?

Bestellingen worden binnen België en Nederland gratis verstuurd vanaf €100. Levering gebeurt bij je thuis of in een pickup point in je buurt. Voor bestellingen onder de €100 of naar andere landen, betaal je een bijdrage voor het versturen.

Wanneer ontvang je de bestelling?

Bestellingen worden binnen de week door ons verwerkt en verstuurd. Je ontvangt een mail van zodra je bestelling verzonden is. De standaard levertijd voor leveringen binnen België is vervolgens 2-3 werkdagen. Door drukte bij de koeriersdiensten kan het soms zijn dat je bestelling langer onderweg is dan gewenst. Je kan je status van je bestelling volgen via de track & trace mail die je van ons ontvangt. Voor leveringen naar Nederland, ga je best uit van 10 dagen.

Algemene voorwaarden:

Hieronder vind je de algemene verkoopsvoorwaarden terug.

Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website.

Wij kunnen altijd beslissen om onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing zijn voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

Gebruik van de website:

Als gebruiker van onze website en diensten, moet je er bewust van zijn dat dit volledig op eigen risico is. De website is te bezoeken zonder enige vorm van garantie of voorwaarde. Uiteraard hebben we alle nodige maatregelingen genomen om deze zo veilig en goed mogelijk te laten werken. Absolute garantie geven is echter niet mogelijk. Je kan als gebruiker eventueel schade oplopen van errors en/of virussen die onze website en servers teisteren. Hiervoor zijn we niet verantwoordelijk.

Om de toegankelijkheid van onze website en diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen zullen we er steeds alle maatregelingen voor nemen om risico van storingen en onderbrekingen te beperken. We zijn ook hier niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang.

Bepaalde inhoud kan van onze website gedownload worden. Iedere download is op risico van de gebruiker.

Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen door het toedoen van hun handelingen met een gebrekkige toegankelijkheid van onze website als gevolg zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Als deze persoon een gebruiker is, heeft hij vrijwaringsplicht ten aanzien van SmartlySolved

Informatie op de website:

SmartlySolved streeft ernaar dat alle informatie op de website juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. Wij kunnen dus ook onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Hoeveel tijd en werk we hier ook in steken, we kunnen niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan deze verwachtingen voldoet. Als er op onze website eventueel informatie tekortkomingen zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen. SmartlySolved is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten.

Indien je opmerkingen of vragen hebt over de kwaliteit van de inhoud of beveiliging mag je ons dit laten weten via nele@smartassdiapers.be

Privacy:

Bij SmartAss Diapers dragen wij zorg voor uw gegevens in onze privacy policy kan u hier meer over lezen.

Recht op vergetelheid

Indien u om welke reden dan ook verwijderd wil worden uit onze databanken kan u een verzoek indienden om uw gegevens te laten verwijderen. U kan uw verzoek verzenden naar nele@smartassdiapers.be en uw gegevens zullen definitief verwijderd worden.

Cookies:

De website van SmartlySolved maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden en opgeslagen op je computer. We gebruiken deze cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan de website, zodat het niet nodig is je gegevens telkens opnieuw in te geven. Ze stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en op die manier ze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op je computer.

Je kan altijd je computer instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Hierdoor kan je wel problemen ondervinden bij de bestelprocedure of als je gebruik wil maken van andere functies en diensten.

Herroepingssrecht:

Wil je een bestelling retourneren? Geen probleem! Binnen 14 dagen mag je ongebruikte en ongewassen producten  terugsturen. De kosten van de terugzending zijn wel voor eigen rekening. Na het ontvangst van de terugzending storten wij het aankoopbedrag binnen 2-3 werkdagen terug op je rekening.

Als de teruggestuurde producten niet aan onze retourvoorwaarden voldoen, dan moeten wij de terugzending helaas weigeren. Neem bij twijfel op voorhand contact met ons op.

Intellectuele eigendom:

Om de inhoud van onze website te beschermen maken we gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud verstaan we alle teksten, notities, artikels, tekeningen, foto’s, video’s, audio en ideeën,…. Ze worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, data en bankrecht, tekeningen-en modellenrecht en andere toepasselijke eigendomsrechten.

Het auteursrecht, het softwarerecht en het databankrecht beschermen het technische karakter van de website.

Het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht beschermt iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website.

Als gebruiker heb je maar een beperkt recht van toegang en gebruik van onze website. Je kan er enkel in een persoonlijk, niet-commercieel kader gebruik van maken.

Toepasselijk recht:

Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid  van de rechtbanken van Leuven of de Vrederechter van Leuven.

Als de werking van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden in gedrang komen, zal het geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige  punten in deze overeenkomst.

Verkoopsvoorwaarden:

Prijzen en betaling:

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht zijn door de klant te dragen. Indien er vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Levering:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud:

Goederen die geleverd werden zullen het eigendom van SmartlySolved blijven totdat de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, interesten en vergoedingen. Bij een niet betaling heeft SmartlySolved het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

Klachten en beschadigde artikelen:

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Garantie:

Elke onregelmatigheid die bij ontvangst van de producten wordt opgemerkt, zoals missende of gebroken stiksels, gaatjes in de stof of andere schade aan het materiaal, moet onmiddellijk, binnen de 48 uur, aan SmartAss Diapers gemeld worden om in aanmerking te komen voor vervanging onder garantie.

Overmacht:

SmartlySolved is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

Kortingen:

Kortingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.

Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties en cadeaubonnen.